Alguns consells

S’acosta Nadal i estem envoltats de publicitat i consum; tots tenim ganes de fer-nos regals i els nens i nenes ens demanen mil i una coses que veuen a la televisió, en catàlegs… Com a adults, som responsables d’ensenyar-los a aprendre a consumir, tant pel què fa a la quantitat de joguines com, sobretot, per quines joguines cal triar.

Seria interessant repartir les joguines durant tot l’any. Si no ens és possible, podem gestionar les joguines per tal de fer-les més atractives, és a dir, les podem amagar durant un temps (quan veiem que se n’han cansat i ja gairebé no hi juguen) i tornar-les a treure més tard. Probablement aleshores tornaran a ser interessants.

És important, abans de comprar, saber què tenen i què els agradaria. L’adquisició de joguines ha de ser un equilibri entre el què els agrada, el què ja tenen, el què els ha influït la publicitat i les alternatives que els presentem i creiem que poden ser interessants. Els nenes i nenes han de tenir varietat de joguines, i això no vol dir molta quantitat sinó diferents tipus de joguines, ja que és important que gaudeixin d’experiències diverses. A més, l’excés de joguines pot afavorir que el nen no valori adequadament les coses.

Abans de comprar una joguina pensem si…

• És adequada per l’edat del nen/a?
• És prou interessant per jugar-hi una vegada i una altra?
• Està ben elaborada? Aguantarà prou temps el joc del nen/a?
• El nen/a utilitzarà la imaginació quan hi jugui?
• Desafiarà de manera adequada les habilitats?
• Podrà créixer la joguina amb el nen/a?
• Podrà el nen/a utilitzar la joguina de formes diferents?
• Li permetrà jugar amb altres nens i nenes? I amb adults?
• Ajudarà la joguina a que el nen aprengui quelcom sobre el medi ambient i les persones, respectant les diferencies culturals, ètniques…?
• Li ensenyarà a resoldre conflictes de manera que tothom hi guanyi?
• Ajudarà a valorar les persones de l’altre sexe com a iguals i valuoses?
• És una joguina molt mecanitzada?
• La joguina transmet valors que no comparteixo? És una joguina bèl·lica?

Finalment, voldríem destacar l’ús sexista de les joguines. Els nens i les nenes tenen el dret de jugar amb les mateixes joguines i gaudir de tot tipus de jocs. No hi ha joguines adequades per a nens i joguines per a nenes. Segons les joguines que regalem als nens i nens, podem fomentar unes actituds o altres i recordem que el joc és una bona oportunitat per equilibrar actituds i rols entre els dos sexes.