Objectius de JSF

Tractar adequadament les joguines que rep l’Associació, segons els principis d’actuació de JSF.

Promoure les accions necessàries per tal que tots els nens i nenes puguin gaudir del joc, les joguines i el temps lliure, sense distinció de sexe, ètnia, situació econòmica, cultural… prestant especial atenció a la igualtat d’oportunitats entre tots els nens i nenes.

Establir relacions comercials justes i igualitàries que possibilitin condicions laborals dignes als treballadors i treballadores, especialment els productors de joguines artesanals.

Sensibilitzar a la societat i a les administracions públiques sobre la importància del joc per el desenvolupament emocional i cognitiu dels nens i nenes i promoure un consum de joguines responsable.